Dahabshiil-Gif
 

about us

CodkaMudug is grateful of its readers and listener’s feedback and advice, acknowledges their accurate and useful suggestions. It is keen to provide impartial, balanced information and thinks democratic rights, freedom of expression and independent media outlet are essential.

Codka Mudug is a impartial media website which respects national and the international free expression media.

CodkaMudug media is neither optimistic nor pessimistic about the recent developments of the state but are about its constitution and laws. According to Universal Human Rights Act citizens are equal under the justice and their rights are protected by the constitution. No state or administration will flourish or succeed without genuine debate and criticism grantee free and independent life. The support and dispute for the executives by people are necessary and vital for democratic rights and freedom of expression.

Officials of the State, Religious Leaders or Traditional Leaders must not misinterpret the constitution to mislead the public to hide their wrongdoing .

 

Codka Mudug Wuxu  si dhili tiran u :

ü .Dhageysata, Ka Turjuntaa aragtida dareenka Dad Weynaha.

ü Dooda Sinaant Iyo Nabad Ku Wada Noolashaha Bushada.

ü .  Dhawrtaa, Tix Galiya Rabitaanka Bulshada.

ü . Illaliya , Mabaadiida Saxaafadda Xarta.

ü . Anshaxa Suuban iyo Dhaqanka soo jireenka ah.

ü Dooda Danyarta aan Xaqooda sheegannKarin .

ü Xuarmeysa Xeer Qaramedka Ku meel gaarka ah.

ü Xurmeysaa Xeer Maamuul Goboleedyadda.

www.codkamudug.com | Somalia news, Kenya news, Uganda news, ethiopia news, Galmudug news, somaliland news, Puntland news